Office:
Družstevná 385/5, Šaľa
Naša spoločnosť ROLFIN s.r.o. bola založená v roku 2005.
Ponúkame komplexný servis a služby v oblasti zemných a výkopových prác vlastným strojovým parkom, realizácie a rekonštrukcie stavieb.

Popri stavebnej činnosti zabezpečujeme dopravu s vlastnými vozidlami, dovoz stavebných materiálov a zeminy.
  • výkop základov pre rodinné domy
  • terénne úpravy pri stavbe priemyselných objektov
  • zemné práce pre inžinierske siete a dopravné stavby
  • odvoz zeminy a jej likvidácia
  • dovoz stavebných materiálov
  • prenájom malých stavebných mechanizmov